kwaku adadamu gyata

Who is kwaku adadamu gyata?

Peace begins with a smile.


kwaku adadamu gyata picture, photo

About kwaku adadamu gyata

  • Birthday: September 24
  • E-Mail: [email protected]
  • Phone Number: 0032466335945 -
  • Place Lived: GHANA
  • School: ART
Add Friend + kwaku adadamu gyata
110 Following
44 Followers
104 Trends
117217 Popularity

Add Friend + kwaku adadamu gyata