Suyog Patil

Who is Suyog Patil?


On this page you can find more information about Suyog Patil. This page is based on Suyog Patil's online informations. You can find information such as birth date, place of residence, phone number, address, instagram and other social media accounts on Suyog Patil's page.

मान्य आहे नव्या पिढीच्या गतिमान जगण्यात
प्रेमालाही चढलेत व्यावहारिक शहाणपणाचे रुक्ष थर..
पैशाभोवती घुटमळणाऱ्या गरजा आणि
नात्यातल्या अपेक्षांची अवजड ओझी..
'स्पेस'चा आग्रह धरणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या टोकाच्या आततायी कल्पना
- अमान्य काहीच नाही !

तरीही,
नजरेला नजर भिडली की आत काहीतरी हलतंच.
तनामनात सतारीच्या तारा छेडल्या जतातंच..
हुरहुर लागतेच...
कुणीतरी हवंहवंसं वाटू लागतंच !
ओंजळभर सुख आपल्य्ही पदरी पडावं
यासाठी मन झुरतंच..


About Suyog Patil

  • Birthday:
  • E-Mail:
  • Phone Number: *** - **6135 -
  • Place Lived: Rechthalten - Zug - Switzerland Saphale (Maharashtra)
  • School:
  • Job:
Free VPN Download!
Suyog Patil picture, photo
0 Following
64 Followers
866 Trends
115858 Popularity
start your business

Suyog Patil Similar People