NGUYEN TIEN DAI

Who is NGUYEN TIEN DAI?


On this page you can find more information about NGUYEN TIEN DAI. This page is based on NGUYEN TIEN DAI's online informations. You can find information such as birth date, place of residence, phone number, address, instagram and other social media accounts on NGUYEN TIEN DAI's page.

Nếu điểm yếu phong phú tới mức khó phát huy điểm mạnh thì việc tạo cơ hội để điểm yếu trở thành điểm mạnh có thể là cách làm dễ dàng hơn. NGUYỄN TIẾN ĐẠI

Sinh ngày: 02/12/1983, tại: Đức Thọ - Hà Tĩnh (không quá xa nhà Bác, là quê hương bí thư Trần Phú, có thể là bà con với đại thi hào Nguyễn Du)
Lớn lên tại: Hà Tĩnh, Vũng Tàu và Đắk Lắk
Học PT tại: Hà Tĩnh, Vũng Tàu và hầu hết tại Đắk Lắk
Học ĐH và CH tại: Nha Trang - Khánh Hòa
Nơi sinh sống hiện tại: Sống cùng vợ và con gái tại Diên Khánh - Khánh Hòa.
Sở thích: Chơi thể thao thay cơm.
Tính cách: Ham vui, hài hước.
Ước mơ: Mua được một vé trở về tuổi thơ.


About NGUYEN TIEN DAI

  • Birthday: December 2, 1983
  • E-Mail: [email protected]
  • Phone Number: *** - **4566 0583551902 - 0986048425
  • Place Lived: Lully (Fr) - Zürich - Switzerland NHA TRANG
  • School: ĐH NHA TRANG
  • Job:
Free VPN Download!
NGUYEN TIEN DAI picture, photo
0 Following
15 Followers
257 Trends
28383 Popularity
start your business

NGUYEN TIEN DAI Similar People