Marek Koppel

Who is Marek Koppel?


On this page you can find more information about Marek Koppel. This page is based on Marek Koppel's online informations. You can find information such as birth date, place of residence, phone number, address, instagram and other social media accounts on Marek Koppel's page.

Olen mees, sõber, abikaasa, isa. Sündinud Lõvi tähtkujus Mao aastal. Valitsevaks planeediks on Päike. Element Tuli. Püüan armastada teisi inimesi ja iseennast, ehkki mis siin salata - ajuti on see väga raske. Vahel on mul tunne nagu oleksin tulnukas teiselt planeedilt. Aga olen veendunud, et see tunne valdab paljusid inimesi. Eks meist igaühes on oma isiklik "Valge Vares" (see väike nimetu Ego, kes meis olemas on ja kelle eest me pidevalt iseenese sees põgeneda püüame) - nii minulgi. Püüan olla teadlikum. See püüd on hea!

Alates 1998.aastast viin läbi seminare suurematele inimgruppidele – tellijateks on peamiselt juriidilised asutused: riigiettevõtted, haridusasutused, (õpilased, õpetajad, lapsevanemad), erafirmad. Seminaride peateemaks on: suhtlemisalased koolitused, praktilised rollimängud, konfliktide lahendamine.

Koolitustegevuses põimuvad omavahel teatraalsed ja psühho-füsioloogilised meetmed. Iseloomulik on teatraliseeritud ja mänguline esitlusviis, mis võimaldab paremini analüüsida erinevaid elusituatsioone ja leida positiivseid lahendusi koostöös läbiviija ning auditooriumiga. Tellimusi laekub keskmiselt 15-30 loengut ühes kalendrikuus. Lähtuvalt enese perekonna suurenemisest töötan hetkel ainult eraisikuna.


- - -

Sündisin 04.08.1965.aastal Võru linnas.

 

HARIDUS, TÄIENDÕPE

 

1986  -    1991  -    Sankt-Peterburgi Riiklik Teatri-, Muusika- ja Kinematograafia Instituut (draama rezhuur)

1987  -    /.../     -    alustasin tegelemist kaikavõitlusega (tegelen)

1992  -    /.../     -    alustasin tegutsemist Kendo´ga (tegelen)

1996                -    täiendõppeseminarid “How to Develop Social Services in Municipalites” (Rootsi, Norra, Taani, Eesti, Läti, Leedu)

1997                -    rahvusvaheline workshop “Art for Social Change” (Gdansk); Euroopa Kultuurikomisjon

1998                -    "Kohalik omavalitsuspoliitika esiplaanile” («Friedrich Naumanni Fond»)

1998                -    omavalitsustöötajate infoseminar Norra Kuningriigis (Froya)

1990  -    /.../     -    programmeerimine, arvutikasutamine kõrgtasemel

 

TÖÖ, OSALUS, PROJEKTID

 

1994  -    1997  -    Tallinna Kriisiabi Keskus (infospetsialist, andmetöötlusprogrammi "Connection-1" programmist, programmi lepinguline hooldaja ja konsultant)

1995                -    Noorte töö- ja puhkelaager Saaremaal (projekti juht, treener)

1996  -    1997  -    Teater “Alter” (manager, pedagoog)

1996                -    noorsooprojekt “Ei vägivallale!” (projekti juht)

1996  -    1997  -    Eesti-Rootsi ühisprojekt “Lastekaitse Eestis” (projekti koordinaator, lektor)

1997                -    metoodiline õppefilm “Narkootikumid” (peatoimetaja, stsenarist)

1996  -    1997  -    Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme SAO infospetsialist)

1997  -    /.../     -    Suhtlemiskursused Eesti kinnipidamisasutustes (treener)

1997                -    projekt “Tallinna strateegilise plaani ja sotsiaalse infrastruktuuri arendamine”

1997  -    1998  -    Mustjala Vallavalitsus (valitsuse liige); informaatika arenguspetsialist; infolehe “Mustjala Ex'press” asutaja ja tegevtoimetaja

1998                -    Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (“Sotsiaalhoolekande klassifikaator ja põhimõistete süsteem” - projekti juht)

1999                -    metoodiline õppefilm “Psühholoogiline kriis ja kriisiabi” (peatoimetaja, stsenarist)

2001                -    Aiki-Do atesteerimiskomisjoni liige (Inglismaa, London)

2002  -    2004  -    Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (andmetöötlusprogrammi "Connection-2" programmist, programmi lepinguline hooldaja ja konsultant)

1998  -    2011  -    Arengukeskus AlterEgo (FIE - direktor, pedagoog), lõpetasin töö FIE’na kuna maailma sündis veel üks asjalik laps (minu poeg)

hetkel - armastan oma perekonda ja pühendun seetõttu palju sellele aga ajuti ma siiski töötan - seda nüüd ERAISIKUNA (2011.aastast ei ole mina enam "füüsilisest isikust ettevõtja" - töötan hetkel vaid eraisikuna ja seda "käsunduslepingu", "töölepingu" või muu kahepoolse lepinguvormi alusel/vahel).


About Marek Koppel

  • Birthday: August 4, 1965
  • E-Mail: [email protected]
  • Phone Number: *** - **16588 -
  • Place Lived: Ishoej - Syddanmark - Denmark Eesti Vabariik, Tallinn
  • School:
  • Job:
Free VPN Download!
Marek Koppel picture, photo
67 Following
12 Followers
445 Trends
53852 Popularity
start your business

Marek Koppel Similar People