Lee Trung

Who is Lee Trung?


On this page you can find more information about Lee Trung. This page is based on Lee Trung's online informations. You can find information such as birth date, place of residence, phone number, address, instagram and other social media accounts on Lee Trung's page.

Cố Gắng Mỗi Ngày!!!! Nhiều bài viết hướng dẫn dễ hiểu, dễ học về lập trình Android, C++, Java... Giúp những người mới bắt đầu nhanh chóng, củng cố kiến thức với những dự án cho người có kinh nghiệm.
Mời xem tại: http://histudycode.com/
Android: http://histudycode.com/category/android/


About Lee Trung

  • Birthday:
  • E-Mail:
  • Phone Number: *** - **96824 -
  • Place Lived: Americana - Bahia - Brazil 40 Mai Xuân Thưởng, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • School: Da Nang University of Technology
  • Job:
Free VPN Download!
Lee Trung picture, photo
0 Following
386 Followers
548 Trends
272026 Popularity
start your business

Lee Trung Similar People