Hằng Dương Thu

Who is Hằng Dương Thu?

We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Tuyệt đỉnh của thông minh..... là cứ giả thần kinh trong một vài tình huống ^.^ :v


Hằng Dương Thu picture, photo

About Hằng Dương Thu

  • Birthday:
  • E-Mail:
  • Phone Number: -
  • Place Lived: Hà Nội
  • School: Đại học
Add Friend + Hằng Dương Thu
320 Following
52 Followers
717 Trends
101345 Popularity

Add Friend + Hằng Dương Thu