Hằng Dương Thu

Who is Hằng Dương Thu?

The beginning of wisdom is found in doubting; by doubting we come to the question, and by seeking we may come upon the truth. Tuyệt đỉnh của thông minh..... là cứ giả thần kinh trong một vài tình huống ^.^ :v


Hằng Dương Thu picture, photo

About Hằng Dương Thu

  • Birthday:
  • E-Mail:
  • Phone Number: -
  • Place Lived: Hà Nội
  • School: Đại học
Add Friend + Hằng Dương Thu
320 Following
52 Followers
841 Trends
101345 Popularity

Add Friend + Hằng Dương Thu