Biblioteca Ştiinţifică USARB

Who is Biblioteca Ştiinţifică USARB?


On this page you can find more information about Biblioteca Ştiinţifică USARB. This page is based on Biblioteca Ştiinţifică USARB's online informations. You can find information such as birth date, place of residence, phone number, address, instagram and other social media accounts on Biblioteca Ştiinţifică USARB's page.

CARTE DE VIZITĂ

 

Date de contact:

Sediul: str. Puşkin, 38, Bălţi,

MD 3121 Republica Moldova

Tel/fax: (373-231) 52445

 

E-mail: [email protected]

Web: http://libruniv.usb.md

 

Managerii superiori:

Director: Elena Harconiţa Et. 1, tel./ fax: (0231) 52445

E-mail: [email protected]

 

Director-adjunct: Lina MIHALUŢA

Et.1, tel.: (0231)52435

E-mail: [email protected]

 

Director-adjunct Informatizare: Igor Afatin

Et.2, tel.: (0231)52446

E-mail: libruniv @usb.md; Afatin.Igor @usb.md

 

 

Anul fondării 1945

 

Clasată de Guvern la categoria superioară, Centru Biblioteconomic Naţional, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale, Membră a Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova (REM),  participantă la realizarea diverselor proiecte naţionale.

Misiune

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, este parte integrantă a procesului de învăţămînt şi are misiunea de a satisface necesităţile de informare, documentare, de studiu, de educare a comunităţii universitare la cel mai înalt nivel prin dezvoltarea şi diseminarea resurselor informaţionale tradiţionale şi on-line, utilizarea tehnologiilor web 2.0, educaţia utilizatorilor pentru cultura informaţiei, oferirea spaţiilor propice şi atractive pentru instruire şi cercetare ştiinţifică. 

Centru de Informare şi documentare

Biblioteca a evoluat în direcţia asimilării solicitărilor utilizatorilor, noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, diversificînd tipologiile documentare, modalităţile şi tehnicile de acces la resursele informaţionale, serviciile şi produsele bibliotecare. Posedă un bloc unic: clădire modernă cu 4 nivele, o suprafaţă de circa 6 000 m2, dotată cu echipament tehnic: PC, scanere, printere, videoproiectoare, televizoare, video şi audiocasetofoane, xerox, poştă pneumatică, lifturi.

Patrimoniu:

Colecţii enciclopedice 1 013 293 exemplare în 277 668 titluri, în 42 limbi în valoare de   8,5 mln lei;

            Colecţii speciale: Carte veche / rară; Cărţi cu autograf, Depozit Legal Universitaria;     

            Teze şi  autoreferate; Documente de muzică tipărite. Documente electronice. 

            Anual: achiziţii – 12 / 14 mii ex. / 5 mii titluri; abonamente la publicaţii periodice: 400     

            titluri; acces la  11 baze de date EBSCO – 18 200 documente electronice, baza de date  

            MoldLex,  webliografii, 300 de expoziţii informative, tematice, inclusiv expoziţii on-line.

            Colecţii electronice proprii: Catalog on-line – 336 147 înregistrări, inclusiv analitice    

           (65% din  toate titlurile); Bibliotecă Digitală (http://libruniv.usb.md); SumarScanat - circa

           700 de cuprinse ale revistelor şi cărţilor în limbile engleză şi germană; baza de date      

           Lucrări Muzicale de pe discuri de vinil în format MP3.

           Colaboratori – 60, din ei  40 de bibliotecari  posedă gradul de calificare superior, 1 şi 2;

Utilizarea şi utilizatorii

13 000 de utilizatori intră anulal de 500 000 ori şi împrumută peste 1,5 mln de documente, beneficiind de 12 săli de lectură cu 763 locuri şi 4 săli de împrumut.

Regimul optimal de lucru - 11 ore pe zi şi 62 de ore pe săptămînă.

           Servicii şi oportunităţi

Consultarea documentelor în săli de lectură; Împrumut la domiciliu; Împrumut interbibliotecar; Informare bibliografică; asistenţă informaţională; cercetări bibliografice; consultaţii; expoziţii, Zilele Catedrelor; Zilele Informaţiei; Lunarul Licenţiatului / Masterandului; Reviste bibliografice; e-buletine informative; DSI; SDC; Atribuirea indicelui CZU tezelor de master; Cursul Bazele Culturii Informaţiei; Programul Noul Utilizator; Audiţii la căşti; redactarea tezelor ştiinţifice.

            Servicii electronice

Site-ul Bibliotecii http://libruniv.usb.md cu catalogul on-line; Bibliotecă digitală; Serviciul de referinţe electonice Întreabă bibliotecarul; Acces Internet, CD-uri, DVD - uri; Teleinformaţii; blogul: http://bsubalti.wordpress.com; spaţii în Wikipedia, în reţelele de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, Google+ etc.

            Manifestări

Zilele Bibliotecii la Facultăţi, Zilele Bibliotecarului, Zilele Serviciului, Conferinţă Ştiinţifică a bibliotecarilor, Ateliere profesionale, Clubul BiblioSpiritus, Clubul Cărţii (Saloanele Literar, Muzical, Pridvorul Casei), Clubul de discuţii ONU, reviste bibliografice, expoziţii, lansări de carte.

Cercetarea în biblioteconomie se desfăşoară pe 3 direcţii principale:

1.     Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte;

2.     Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională;

3.     Biblioteca/Utilizatorul 2.0 în aplicare.

Publicaţii

Revista de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe bibliologice (2005 – 2011),110 monografii, bibliografii, cataloage, anuare, dicţionare, ghiduri metodice în colecţiile: Bibliographia Universitas, Vestigia semper adora, Cultura informaţiei, Doctor Honoris Causa, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Profesionalizare.

Colaborări naţionale / internaţionale

Colaborarea cu circa 30 de parteneri din Republica Moldova, România, Elveţia, SUA, Ucraina, Rusia. Circa 26 de proiecte de investiţii, cercetare / dezvoltare şi de organizare s-au derulat în ultimii 20 de ani. În această perioadă au crescut donaţiile care constituie 80 - 90 % din achiziţiile anuale. Printre proiectele de lungă durată remarcăm inaugurarea CD al ONU, a Punctului de Informare Documentare NATO, Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei, Centrului de Informare a Uniunii Europene (EUi), Punctului de Informare AUF, Colecţiei Institutului Cultural Român / Direcţia Români din Afara Ţări, Fondurilor: GALAŢI, WILHELMI, AGEPI.


About Biblioteca Ştiinţifică USARB

  • Birthday:
  • E-Mail:
  • Phone Number: *** - **3134 -
  • Place Lived: Bowral - Victoria - Australia Bălți
  • School:
  • Job:
Free VPN Download!
Biblioteca Ştiinţifică USARB picture, photo
354 Following
516 Followers
863 Trends
639563 Popularity
start your business

Biblioteca Ştiinţifică USARB Similar People