کاظم یل پور

کاظم یل پور

کاظم یل پور photo, image

Who is کاظم یل پور?

ای که در سوختنم با دلِ من ساخته ای . . . کاش يک شب دلت اندیشه ی فردا می کرد
!خیلی مهم نیست


About کاظم یل پور

Birthday October 31, 1984 E-Mail Phone 113867146560412488760 School Address Mashhad
کاظم یل پور photo, image

88

FOLLOWING

82

FOLLOWERS

TRENDS

GROUP

کاظم یل پور Social Media Report

  • Following 88
  • Followers 82

کاظم یل پور Comments

کاظم یل پور Best Friends